Return to site

Wskaźniki płodności

W staraniach o dziecko sprawdź swoje wskaźniki płodności. To one mogą decydować o zajściu w ciążę.

Cykl miesiączkowy typowy to ten, w który występuje:

  • dwufazowy przebieg podstawowej temperatury ciała, tj. faza temperatur niższych i wyższych.
  • faza lutealna w cyklu trwa 12-16 dnia, ale nie krócej niż 10 dni a temperatura w tej fazie utrzymuje się powyżej linii pokrywającej
  • właściwy rozwój śluzu szyjkowego
  • korelacja do 3 dni w czasie między skokiem podstawowej temperatury ciała, szczytem śluzu szyjkowego a szyjką macicy
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly