Return to site

Kiedy jesteś płodna. Sprawdź!

Zanim określisz się mianem "Jestem niepłodna" przyjrzyj się swojej naturze. Dowiedz się kiedy jesteś płodna! Może problem z brakiem ciąży to tylko kwestia współżycia w niewłaściwym czasie!

Każda kobieta ma swój własny indywidualny cykl miesiączkowy. Jego długość wyznacza się od pierwszego dnia wystąpienia krwawienia miesiączkowego do ostatniego dnia przed wystąpieniem następnego, tzn. przed dniem następnej miesiączki. Za tą indywidualność odpowiedzialne są hormony. Na różne stężenie hormonów reagują tkanki narządów płciowych kobiety. W zależności od tego w jakim jesteś dniu cyklu możesz lub nie możesz zajść w ciąże. W czasie swojego cyklu miesiączkowego jesteś płodna i niepłodna. Masz dni płodne i niepłodne. I to w zależności, w którym z tych dni współżyjesz masz szansę na poczęcie dziecka lub też nie!

Owulacyjny cykl miesiączkowy pod względem płodności składa się z trzech faz:

- faza przedowulacyjna. Jest to czas niepłodności względnej. Inaczej mówiąc jest to czas niepłodności przedowulacyjnej. Trwa kilka dni. Jej długość uzależniona jest od długości twojego cyklu. I tak gdy cykle miesiączkowe masz dłuższe, trwa dłużej. Gdy cykle miesiączkowe masz krótsze, trwa krócej. A gdy krótkie możesz jej w ogóle nie mieć.

- faza okołoowulacyjna jest fazą płodności. Kilka dni przed i po owulacji jesteś płodna. Czas ten trwa zwykle od 6 do 9 dni.

- faza poowulacyjna jest to tak zwana niepłodność bezwzględna. W tym czasie jesteś niepłodna. Ta faza nazywa się fazą niepłodności poowulacyjnej. Długość jej jest indywidualną sprawą każdej kobiety. Trwa od końca fazy płodności do ostatniego dnia cyklu, czyli do dnia wystąpienia krwawienia miesiączkowego.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly