Return to site

Jak badać szyjkę macicy?

Lekarze udowodnili, że szyjka macicy zmienia swoje położenie, konsystencję i rozwarcie. Według nich zmiany te wpływają na płodność, możesz zaobserwować je poprzez samobadanie. Zobacz jak badać szyjkę macicy.

Szyjka macicy - jej konsystencja, położenie i rozwarcie jest jednym z objawów płodności. Dzięki samoobserwacji jesteś w stanie dowiedzieć się o sobie więcej. Możesz wiedzieć, kiedy jest najlepszy czas na współżycie by poczęło się dziecko.

Szyjkę badasz raz dziennie, o stałej porze dnia najlepiej wieczorem podczas wieczornej toalety. Ale uwaga badanie powinno się odbywać w tej samej pozycji codziennie. Na początek ustal, jaka pozycja jest dla ciebie najwygodniejsza, na stojąco, na kucki. Badanie przeprowadź umytą ręką. Wprowadź jeden lub dwa palce do pochwy. Zwróć uwagę na jej położenie (nisko - wysoko), konsystencję (twarda - miękka), rozwarcie (zamknięta - otwarta). Badanie szyjki macicy rozpocznij po owulacji, w fazie temperatur wyższych, tzw. fazie lutealnej, gdy szyjka jest twarda, zamknięta i nisko w pochwie. Dla ułatwienia, mała podpowiedź, taka jest do zakończenia cyklu.

Przeczytaj też: Umysł - klucz do poczęcia dziecka! window.$S={};$S.globalConf={"premium_apps":["HtmlApp","EcwidApp","MailChimpApp","CeleryApp","LocuApp"],"environment":"production","host_suffix":"strikingly.com","asset_url":"https://static-assets.strikinglycdn.com","support_url":"http://support.strikingly.com","locale":"en","in_china":false,"browser_locale":null,"is_sxl":false,"user_image_cdn":{"qn":"//okzg4jwn8.qnssl.com"},"rollout":{"asset_lib_maintenance":false,"ios_image_upload_feature":true,"theme_selection_kickstart_link":false,"new_linkedin_flow":true,"publish_dialog_plus":false,"new_analytics_dashboard":true,"vertical_section_selector":false,"wechat_integration_blog":false,"instant_payment_active":false,"reseller_user_collaboration":false,"product_page":true,"product_detail":false,"blog_amp":true},"GROWINGIO_API_KEY":null,"BAIDU_API_KEY":null,"SEGMENTIO_API_KEY":"eb3txa37hi","FACEBOOK_APP_ID":"138736959550286","WECHAT_APP_ID":null,"KEEN_IO_PROJECT_ID":"5317e03605cd66236a000002","KEEN_IO_WRITE_KEY":"efd460f8e282891930ff1957321c12b64a6db50694fd0b4a01d01f347920dfa3ce48e8ca249b5ea9917f98865696cfc39bc6814e4743c39af0a4720bb711627d9cf0fe63d5d52c3866c9c1c3178aaec6cbfc1a9ab62a3c9a827d2846a9be93ecf4ee3d61ebee8baaa6a1d735bff6e37b","FIREBASE_URL":"bobcat.firebaseIO.com","CLOUDINARY_CLOUD_NAME":"hrscywv4p","CLOUDINARY_PRESET":"oxbxiyxl"};$S.conf={"keenio_collection":"strikingly_pageviews","keenio_pbs_impression_collection":"strikingly_pbs_impression","keenio_pbs_conversion_collection":"strikingly_pbs_conversion","keenio_pageservice_imageshare_collection":"strikingly_pageservice_imageshare","keenio_page_socialshare_collection":"strikingly_page_socialshare","keenio_page_framing_collection":"strikingly_page_framing","keenio_file_download_collection":"strikingly_file_download","is_google_analytics_enabled":true,"is_strikingly_analytics_enabled":true,"isBlog":true};$S.blogPostData={"blogPostMeta":{"id":287658,"state":"published","pinned":false,"notified":false,"createdAt":"2017-03-30T21:32:33.711-07:00","publishedAt":"2017-03-30T21:36:47.748-07:00","publicUrl":"http://dzieciznatury.strikingly.com/blog/umysl-klucz-do-poczecia-dziecka","editCount":36,"publishedEditCount":35,"mode":"show","role":null,"postedToWechat":false,"tags":[],"socialMediaConfig":{"url":"http://dzieciznatury.strikingly.com/blog/umysl-klucz-do-poczecia-dziecka","title":"Umysł - klucz do poczęcia dziecka!","image":"http://res.cloudinary.com/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,q_auto/v1/733160/nieplodnosc_fizyka_kwantowa_cjtq1x.jpg","description":"Chcesz zajść w ciążę. Proszę bardzo. Zobacz jak to zrobić! Cuda nie istnieją, jeśli poznasz swój umysł. Abyś zaszłą w ciążę, tryskała energią, radością i szczęściem niezbędne jest zaakceptowanie, zrozumienie i zastosowanie wiedzy o umyśle i skutecznie opanowanie praktyki pobierania energii. Umysł...","fbAppId":"138736959550286"},"nextBlogPostTitle":"UWAGA! Pigułka hormonalna może spowodować zgon!","nextBlogPostRelativeUrl":"/blog/uwaga-pigulka-hormonalna-moze-spowodowac-zgon","nextBlogPostId":288894,"prevBlogPostTitle":"Sprawdź czy masz szczelne jelita zanim zajdziesz w ciążę.","prevBlogPostRelativeUrl":"/blog/sprawdz-czy-masz-szczelne-jelita-zanim-zajdziesz-w-ciaze","prevBlogPostId":287099},"pageMeta":{"blogSettings":{"previewLayout":1,"preview_number":"9","preview_layout":1,"disqus_shortname":"dzieciznatury","show_rss":true,"has_subscription_code":false,"has_subscription_code_before":false,"show_subscription_form":true,"show_subscriptions_tab":true,"used_disqus_comments_before":true,"enable_comments":true},"isPro":false,"isV4":true,"forcedLocale":"en","userId":733160,"membership":"free","theme":{"id":14,"css_file":"themes/bright/main","color_list":"","created_at":"2012-10-06T09:45:20.951-07:00","updated_at":"2016-06-03T01:03:32.859-07:00","display_name":"Bright","default_slide_list":"136","navbar_file":"bright/navbar","footer_file":"bright/footer","name":"bright","thumb_image":"themes/bright/icon.jpg","use_background_image":false,"demo_page_id":1998,"type_mask":1,"data_page_id":1998,"is_new":false,"priority":9,"header_file":"bright/header","data":"{\"menu\":{\"type\":\"Menu\",\"components\":{\"logo\":{\"type\":\"Image\",\"image_type\":\"small\",\"url\":\"/assets/themes/bright/alcohoot.png\"},\"title\":{\"type\":\"RichText\",\"value\":\"Title Text\",\"text_type\":\"title\"},\"subtitle\":{\"type\":\"RichText\",\"value\":\"Title Text\",\"text_type\":\"heading\"}}}}","name_with_v4_fallback":"bright"},"customColors":{"type":"CustomColors","id":"f_fc01039c-99dd-4a15-905e-2fd3250c8e1e","defaultValue":null,"active":false,"highlight1":null,"highlight2":null},"id":10824886,"headingFont":"open sans","titleFont":"open sans","bodyFont":"open sans","usedWebFontsNormalized":"Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,300,400,600,700|Roboto:300,700,300italic,700italic|Roboto+Condensed:300,700","showAmp":null,"subscribersCount":21,"templateVariation":"pink","showStrikinglyLogo":true,"multiPage":false,"sectionLayout":null,"siteName":"dzieciznatury","pagePublicUrl":"http://dzieciznatury.strikingly.com/","googleAnalyticsTracker":"","googleAnalyticsType":"universal","facebookPixelId":null,"gaTrackingId":"UA-25124444-6","errorceptionKey":"\"518ac810441fb4b7180002fa\"","keenioProjectId":"5317e03605cd66236a000002","keenioWriteKey":"efd460f8e282891930ff1957321c12b64a6db50694fd0b4a01d01f347920dfa3ce48e8ca249b5ea9917f98865696cfc39bc6814e4743c39af0a4720bb711627d9cf0fe63d5d52c3866c9c1c3178aaec6cbfc1a9ab62a3c9a827d2846a9be93ecf4ee3d61ebee8baaa6a1d735bff6e37b","wechatMpAccountId":null,"blogSubscriptionUrl":"/show_iframe_component/556076"},"content":{"type":"Blog.BlogData","id":"f_3168ace7-0df9-47df-b5c0-76682cb3c87c","defaultValue":null,"showComments":true,"showShareButtons":null,"header":{"type":"Blog.Header","id":"f_2e481ed0-01b5-4cf7-ac75-45b8b1b0c731","defaultValue":null,"title":{"type":"Blog.Text","id":"f_d58e36ae-1982-49ef-a745-310c20e02fad","defaultValue":false,"value":"\u003cp\u003eUmysł - klucz do poczęcia dziecka!\u003c/p\u003e","backupValue":null,"version":1},"subTitle":{"type":"Blog.Text","id":"f_a8f904f8-40b4-457f-8ddf-30eb7f46a358","defaultValue":false,"value":"","backupValue":null,"version":1},"backgroundImage":{"type":"Blog.BackgroundImage","id":"f_e992ff82-5e66-40b2-98fe-02cf69b66d7c","defaultValue":false,"url":"!","textColor":"overlay","backgroundVariation":null,"sizing":"cover","userClassName":null,"linkUrl":null,"linkTarget":null,"videoUrl":null,"videoHtml":"","storageKey":"733160/nieplodnosc_fizyka_kwantowa_cjtq1x","storage":"c","format":"jpg","h":1208,"w":1920,"s":429594,"noCompression":null,"linkInputEnabled":null,"descriptionInputEnabled":null}},"footer":{"type":"Blog.Footer","id":"f_4ec7cae2-33e5-48ca-b901-3cfa9df57ca6","defaultValue":null,"comment":{"type":"Blog.Comment","id":"f_0793b9e2-fad9-404d-9dc8-0bebb174c29f","defaultValue":null,"shortName":""},"shareButtons":{"type":"Blog.ShareButtons","id":"f_75a825e9-2799-4dca-bde6-007f1cd99312","defaultValue":false,"list_type":"button","button_list":[{"type":"Facebook","id":null,"defaultValue":false,"url":"","link_url":null,"share_text":null,"app_id":null,"show_button":false},{"type":"Twitter","id":null,"defaultValue":false,"url":"","link_url":null,"share_text":null,"show_button":false},{"type":"GPlus","id":null,"defaultValue":false,"url":"","link_url":null,"share_text":null,"show_button":false},{"type":"LinkedIn","id":null,"defaultValue":null,"url":"","link_url":null,"share_text":null,"show_button":false},{"type":"Pinterest","id":null,"defaultValue":null,"url":"","link_url":null,"share_text":null,"show_button":false}]}},"sections":[{"type":"Blog.Section","id":"f_b6041f0d-a873-41ba-80b4-a1d491e5d20f","defaultValue":null,"component":{"type":"Blog.Title","id":"f_cf08ddce-c3c5-46e0-a451-4d5f61438e0d","defaultValue":false,"value":"\u003cp\u003eChcesz zajść w ciążę. Proszę bardzo. Zobacz jak to zrobić!\u003c/p\u003e","backupValue":null,"version":1}},{"type":"Blog.Section","id":"f_cf559dd4-d5b6-4d58-8a80-71884d863434","defaultValue":null,"component":{"type":"Blog.Title","id":"f_55c1bd13-c862-43f6-86ee-4c4fcd3a1f5f","defaultValue":false,"value":"\u003cp style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cem\u003eCuda nie istnieją, jeśli poznasz swój umysł.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","backupValue":null,"version":1}},{"type":"Blog.Section","id":"f_d368e39c-de6a-4d08-8663-f04dd5466fe2","defaultValue":null,"component":{"type":"RichText","id":"f_4c92b83e-e8ec-444c-81bb-24df4ac7d231","defaultValue":false,"value":"\u003cp\u003eAbyś zaszłą w ciążę, tryskała energią, radością i szczęściem niezbędne jest zaakceptowanie, zrozumienie i zastosowanie wiedzy o umyśle i skutecznie opanowanie praktyki pobierania energii. Umysł człowieka ma strukturę troistą. Co to oznacza? Tzn., że masz umysł świadomy. Jest on częścią twojej osobowości, z którą się identyfikujesz. Masz umysł podświadomy i nadświadomy. Twoja podświadomość zawiera wszystko to, o czym chcesz zapomnieć, stłumić i nigdy do tego nie wracać. Jest magazynem pamięci o doznaniach, przeżyciach, przyzwyczajeniach, które wykonujesz automatycznie bez kontrolowania, bez zastanawiania się i zdawania sobie z nich sprawy. Jest magazynem pamięci rzeczy, z których istnienia może w ogóle nie zdajesz sobie sprawy, do czasu, w którym nastąpi krytyczna sytuacja i to wtedy one dają o sobie znać. Kiedy śpisz, śpi też twoja świadomość a podświadomość wykonuje swoją pracę. Wykonuje program jaki jej zadałaś. To, o czym myślisz to, co mówisz ma kluczowe znaczenie. Podświadomość nie odróżnia prawdy, kłamstwa, żartów. Dla niej wszystko jest prawdą. Jeśli podświadomość uwierzy, że tak jest lepiej , wygodniej, bezpieczniej mogą zostać zaburzone lub usprawnione podstawowe życiowe funkcje. Autosugestia lub sugestia innej osoby może zrujnować lub zbudować życie. Jeśli słyszysz, że jesteś niepłodna, że jesteś chora i ciągle to powtarzasz, to jak sądzisz, jaki wgrywasz program do swojej podświadomości? Podświadomość automatycznie reaguje na to, co jej dajesz, czym ją karmisz. Aby coś ważnego się zadziało w twoim życiu, abyś mogła zajść w ciąże, abyś mogła pozbyć się wyzwań zdrowotnych, musi to najpierw znaleźć się w twoim umyśle. Im dokładniej określisz, czego, tym dokładniej się to zrealizuje. Materializacja pragnień, aby mogła się wydarzyć musi być jasno określona w umyśle. Materializacja pragnień następuje tylko przy udziale podświadomości. Ten program może się zmaterializować a jego materializacja zależy od ciebie, tylko i wyłącznie od ciebie. Co to oznacza w praktyce? Na czym się koncentrujesz to rośnie. Jeśli, koncentrujesz uwagę na braku ciąży, na niepłodności, na endometriozie, na braku dziecka, na cierpieniu, bólu, żalu, nienawiści, ubóstwie kodujesz je w swoim umyśle. To, na czym się koncentrujesz, wkrótce zmaterializuje ci się w twoim życiu. Jeśli zmienisz tok myślenia, działania. Jeśli zmienisz kierunek i zaczniesz koncentrować się na rozwiązaniach bez siedzenia w problemie, na miłości, radości, dostatku, na tym co dobre, wówczas dokona się materializacja stosowana do twoich oczekiwań, zainteresowań. Szukając problemów, dostajesz ich więcej. Skupiając się na chorobie, niepłodności, trudnościach w zajściu w ciążę, braku dziecka dostajesz tego coraz więcej. Czy o to ci chodzi?\u003c/p\u003e","backupValue":null,"version":1}},{"type":"Blog.Section","id":"f_85cddd50-485e-4b12-a631-f17a8efca029","defaultValue":null,"component":{"type":"RichText","id":"f_10189aeb-20d9-45af-b234-7f21da446ab6","defaultValue":false,"value":"\u003cp\u003ePrzeczytaj też: \u003ca href=\"http://dzieciznatury.strikingly.com/blog/prad-ktory-leczy-i-zmienia-wszystko-przeczytaj\"\u003ePRĄD, który leczy i zmienia wszystko. Przeczytaj!\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e","backupValue":null,"version":1}},{"type":"Blog.Section","id":"f_015504f6-6267-4a56-a1ae-7be06e5cf4ce","defaultValue":null,"component":{"type":"RichText","id":"f_cf9de52b-e6f2-43aa-981a-e311a167154a","defaultValue":false,"value":"\u003cp style=\"font-size: 130%; text-align: center;\"\u003e\u003cstrong\u003eMASZ PYTANIE, COŚ CIĘ TRAPI? ŚMIAŁO, DZWOŃ! \u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\u003cp style=\"font-size: 130%; text-align: center;\"\u003e\u003cstrong\u003eIM SZYBCIEJ TO ZROBISZ, TYM SZYBCIEJ BĘDZIE CI LEPIEJ\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e","backupValue":null,"version":1}},{"type":"Blog.Section","id":"f_ee3d9ef4-0715-4113-880a-726a70fe259f","defaultValue":null,"component":{"type":"Image","id":"f_135c58fa-4015-4d2a-9a43-76feb438c409","defaultValue":false,"link_url":"www.dzieciznatury.com.pl","thumb_url":"!","url":"!","caption":"","description":"","storageKey":"733160/zadzwon_plodnosc_jxlesr","storage":"c","format":"png","h":66,"w":386,"s":1564,"new_target":true,"noCompression":null}},{"type":"Blog.Section","id":"f_a6e146cd-ec71-4870-ab8f-7bfe8ce5e9ec","defaultValue":null,"component":{"type":"Image","id":"f_60f6cf5c-ae0c-4ac8-8e13-2c753fd26e73","defaultValue":false,"link_url":"info@dzieciznatury.com.pl","thumb_url":"!","url":"!","caption":"","description":"","storageKey":"733160/subskrybcja_luktai","storage":"c","format":"jpg","h":112,"w":972,"s":35508,"new_target":true,"noCompression":null}}]},"settings":{"hideBlogDate":null}};$S.stores={"showStatic":{"isEditMode":false}}; window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info={"beacon":"bam.nr-data.net","errorBeacon":"bam.nr-data.net","licenseKey":"74f55de04c","applicationID":"4870173","transactionName":"IlcLQxBeWFoHShYBVQ5fOkcNQkBFTUtRDE4=","queueTime":9,"applicationTime":985,"agent":""}(window.NREUM||(NREUM={})).loader_config={xpid:"UQcOWVBADAsHVFBVBA=="};window.NREUM||(NREUM={}),__nr_require=function(t,e,n){function r(n){if(!e[n]){var o=e[n]={exports:{}};t[n][0].call(o.exports,function(e){var o=t[n][1][e];return r(o||e)},o,o.exports)}return e[n].exports}if("function"==typeof __nr_require)return __nr_require;for(var o=0;o<n.length;o++)r(n[o]);return r}({1:[function(t,e,n){function r(t){try{c.console&&console.log(t)}catch(e){}}var o,i=t("ee"),a=t(19),c={};try{o=localStorage.getItem("__nr_flags").split(","),console&&"function"==typeof console.log&&(c.console=!0,o.indexOf("dev")!==-1&&(c.dev=!0),o.indexOf("nr_dev")!==-1&&(c.nrDev=!0))}catch(s){}c.nrDev&&i.on("internal-error",function(t){r(t.stack)}),c.dev&&i.on("fn-err",function(t,e,n){r(n.stack)}),c.dev&&(r("NR AGENT IN DEVELOPMENT MODE"),r("flags: "+a(c,function(t,e){return t}).join(", ")))},{}],2:[function(t,e,n){function r(t,e,n,r,o){try{d?d-=1:i("err",[o||new UncaughtException(t,e,n)])}catch(c){try{i("ierr",[c,s.now(),!0])}catch(u){}}return"function"==typeof f&&f.apply(this,a(arguments))}function UncaughtException(t,e,n){this.message=t||"Uncaught error with no additional information",this.sourceURL=e,this.line=n}function o(t){i("err",[t,s.now()])}var i=t("handle"),a=t(20),c=t("ee"),s=t("loader"),f=window.onerror,u=!1,d=0;s.features.err=!0,t(1),window.onerror=r;try{throw new Error}catch(p){"stack"in p&&(t(12),t(11),"addEventListener"in window&&t(6),s.xhrWrappable&&t(13),u=!0)}c.on("fn-start",function(t,e,n){u&&(d+=1)}),c.on("fn-err",function(t,e,n){u&&(this.thrown=!0,o(n))}),c.on("fn-end",function(){u&&!this.thrown&&d>0&&(d-=1)}),c.on("internal-error",function(t){i("ierr",[t,s.now(),!0])})},{}],3:[function(t,e,n){t("loader").features.ins=!0},{}],4:[function(t,e,n){function r(){C++,N=y.hash,this[u]=M.now()}function o(){C--,y.hash!==N&&i(0,!0);var t=M.now();this[l]=~~this[l]+t-this[u],this[d]=t}function i(t,e){x.emit("newURL",[""+y,e])}function a(t,e){t.on(e,function(){this[e]=M.now()})}var c="-start",s="-end",f="-body",u="fn"+c,d="fn"+s,p="cb"+c,h="cb"+s,l="jsTime",m="fetch",v="addEventListener",w=window,y=w.location;if(w[v]){var b=t(9),g=t(10),x=t(8),E=t(6),O=t(12),R=t(7),P=t(13),T=t("ee"),S=T.get("tracer");t(14);var M=t("loader");M.features.spa=!0;var N,j=w[v],C=0;T.on(u,r),T.on(p,r),T.on(d,o),T.on(h,o),T.buffer([u,d,"xhr-done","xhr-resolved"]),E.buffer([u]),O.buffer(["setTimeout"+s,"clearTimeout"+c,u]),P.buffer([u,"new-xhr","send-xhr"+c]),R.buffer([m+c,m+"-done",m+f+c,m+f+s]),x.buffer(["newURL"]),b.buffer([u]),g.buffer(["propagate",p,h,"executor-err","resolve"+c]),S.buffer([u,"no-"+u]),a(P,"send-xhr"+c),a(T,"xhr-resolved"),a(T,"xhr-done"),a(R,m+c),a(R,m+"-done"),x.on("pushState-end",i),x.on("replaceState-end",i),j("hashchange",i,!0),j("load",i,!0),j("popstate",function(){i(0,C>1)},!0)}},{}],5:[function(t,e,n){function r(t){}if(window.performance&&window.performance.timing&&window.performance.getEntriesByType){var o=t("ee"),i=t("handle"),a=t(12),c=t(11),s="learResourceTimings",f="addEventListener",u="resourcetimingbufferfull",d="bstResource",p="resource",h="-start",l="-end",m="fn"+h,v="fn"+l,w="bstTimer",y="pushState",b=t("loader");b.features.stn=!0,t(8);var g=NREUM.o.EV;o.on(m,function(t,e){var n=t[0];n instanceof g&&(this.bstStart=b.now())}),o.on(v,function(t,e){var n=t[0];n instanceof g&&i("bst",[n,e,this.bstStart,b.now()])}),a.on(m,function(t,e,n){this.bstStart=b.now(),this.bstType=n}),a.on(v,function(t,e){i(w,[e,this.bstStart,b.now(),this.bstType])}),c.on(m,function(){this.bstStart=b.now()}),c.on(v,function(t,e){i(w,[e,this.bstStart,b.now(),"requestAnimationFrame"])}),o.on(y+h,function(t){this.time=b.now(),this.startPath=location.pathname+location.hash}),o.on(y+l,function(t){i("bstHist",[location.pathname+location.hash,this.startPath,this.time])}),f in window.performance&&(window.performance["c"+s]?window.performance[f](u,function(t){i(d,[window.performance.getEntriesByType(p)]),window.performance["c"+s]()},!1):window.performance[f]("webkit"+u,function(t){i(d,[window.performance.getEntriesByType(p)]),window.performance["webkitC"+s]()},!1)),document[f]("scroll",r,{passive:!0}),document[f]("keypress",r,!1),document[f]("click",r,!1)}},{}],6:[function(t,e,n){function r(t){for(var e=t;e&&!e.hasOwnProperty(u);)e=Object.getPrototypeOf(e);e&&o(e)}function o(t){c.inPlace(t,[u,d],"-",i)}function i(t,e){return t[1]}var a=t("ee").get("events"),c=t(22)(a,!0),s=t("gos"),f=XMLHttpRequest,u="addEventListener",d="removeEventListener";e.exports=a,"getPrototypeOf"in Object?(r(document),r(window),r(f.prototype)):f.prototype.hasOwnProperty(u)&&(o(window),o(f.prototype)),a.on(u+"-start",function(t,e){var n=t[1],r=s(n,"nr@wrapped",function(){function t(){if("function"==typeof n.handleEvent)return n.handleEvent.apply(n,arguments)}var e={object:t,"function":n}[typeof n];return e?c(e,"fn-",null,e.name||"anonymous"):n});this.wrapped=t[1]=r}),a.on(d+"-start",function(t){t[1]=this.wrapped||t[1]})},{}],7:[function(t,e,n){function r(t,e,n){var r=t[e];"function"==typeof r&&(t[e]=function(){var t=r.apply(this,arguments);return o.emit(n+"start",arguments,t),t.then(function(e){return o.emit(n+"end",[null,e],t),e},function(e){throw o.emit(n+"end",[e],t),e})})}var o=t("ee").get("fetch"),i=t(19);e.exports=o;var a=window,c="fetch-",s=c+"body-",f=["arrayBuffer","blob","json","text","formData"],u=a.Request,d=a.Response,p=a.fetch,h="prototype";u&&d&&p&&(i(f,function(t,e){r(u[h],e,s),r(d[h],e,s)}),r(a,"fetch",c),o.on(c+"end",function(t,e){var n=this;e?e.clone().arrayBuffer().then(function(t){n.rxSize=t.byteLength,o.emit(c+"done",[null,e],n)}):o.emit(c+"done",[t],n)}))},{}],8:[function(t,e,n){var r=t("ee").get("history"),o=t(22)(r);e.exports=r,o.inPlace(window.history,["pushState","replaceState"],"-")},{}],9:[function(t,e,n){var r=t("ee").get("mutation"),o=t(22)(r),i=NREUM.o.MO;e.exports=r,i&&(window.MutationObserver=function(t){return this instanceof i?new i(o(t,"fn-")):i.apply(this,arguments)},MutationObserver.prototype=i.prototype)},{}],10:[function(t,e,n){function r(t){var e=a.context(),n=c(t,"executor-",e),r=new f(n);return a.context(r).getCtx=function(){return e},a.emit("new-promise",[r,e],e),r}function o(t,e){return e}var i=t(22),a=t("ee").get("promise"),c=i(a),s=t(19),f=NREUM.o.PR;e.exports=a,f&&(window.Promise=r,["all","race"].forEach(function(t){var e=f[t];f[t]=function(n){function r(t){return function(){a.emit("propagate",[null,!o],i),o=o||!t}}var o=!1;s(n,function(e,n){Promise.resolve(n).then(r("all"===t),r(!1))});var i=e.apply(f,arguments),c=f.resolve(i);return c}}),["resolve","reject"].forEach(function(t){var e=f[t];f[t]=function(t){var n=e.apply(f,arguments);return t!==n&&a.emit("propagate",[t,!0],n),n}}),f.prototype["catch"]=function(t){return this.then(null,t)},f.prototype=Object.create(f.prototype,{constructor:{value:r}}),s(Object.getOwnPropertyNames(f),function(t,e){try{r[e]=f[e]}catch(n){}}),a.on("executor-start",function(t){t[0]=c(t[0],"resolve-",this),t[1]=c(t[1],"resolve-",this)}),a.on("executor-err",function(t,e,n){t[1](n)}),c.inPlace(f.prototype,["then"],"then-",o),a.on("then-start",function(t,e){this.promise=e,t[0]=c(t[0],"cb-",this),t[1]=c(t[1],"cb-",this)}),a.on("then-end",function(t,e,n){this.nextPromise=n;var r=this.promise;a.emit("propagate",[r,!0],n)}),a.on("cb-end",function(t,e,n){a.emit("propagate",[n,!0],this.nextPromise)}),a.on("propagate",function(t,e,n){this.getCtx&&!e||(this.getCtx=function(){if(t instanceof Promise)var e=a.context(t);return e&&e.getCtx?e.getCtx():this})}),r.toString=function(){return""+f})},{}],11:[function(t,e,n){var r=t("ee").get("raf"),o=t(22)(r),i="equestAnimationFrame";e.exports=r,o.inPlace(window,["r"+i,"mozR"+i,"webkitR"+i,"msR"+i],"raf-"),r.on("raf-start",function(t){t[0]=o(t[0],"fn-")})},{}],12:[function(t,e,n){function r(t,e,n){t[0]=a(t[0],"fn-",null,n)}function o(t,e,n){this.method=n,this.timerDuration="number"==typeof t[1]?t[1]:0,t[0]=a(t[0],"fn-",this,n)}var i=t("ee").get("timer"),a=t(22)(i),c="setTimeout",s="setInterval",f="clearTimeout",u="-start",d="-";e.exports=i,a.inPlace(window,[c,"setImmediate"],c+d),a.inPlace(window,[s],s+d),a.inPlace(window,[f,"clearImmediate"],f+d),i.on(s+u,r),i.on(c+u,o)},{}],13:[function(t,e,n){function r(t,e){d.inPlace(e,["onreadystatechange"],"fn-",c)}function o(){var t=this,e=u.context(t);t.readyState>3&&!e.resolved&&(e.resolved=!0,u.emit("xhr-resolved",[],t)),d.inPlace(t,v,"fn-",c)}function i(t){w.push(t),l&&(b=-b,g.data=b)}function a(){for(var t=0;t<w.length;t++)r([],w[t]);w.length&&(w=[])}function c(t,e){return e}function s(t,e){for(var n in t)e[n]=t[n];return e}t(6);var f=t("ee"),u=f.get("xhr"),d=t(22)(u),p=NREUM.o,h=p.XHR,l=p.MO,m="readystatechange",v=["onload","onerror","onabort","onloadstart","onloadend","onprogress","ontimeout"],w=[];e.exports=u;var y=window.XMLHttpRequest=function(t){var e=new h(t);try{u.emit("new-xhr",[e],e),e.addEventListener(m,o,!1)}catch(n){try{u.emit("internal-error",[n])}catch(r){}}return e};if(s(h,y),y.prototype=h.prototype,d.inPlace(y.prototype,["open","send"],"-xhr-",c),u.on("send-xhr-start",function(t,e){r(t,e),i(e)}),u.on("open-xhr-start",r),l){var b=1,g=document.createTextNode(b);new l(a).observe(g,{characterData:!0})}else f.on("fn-end",function(t){t[0]&&t[0].type===m||a()})},{}],14:[function(t,e,n){function r(t){var e=this.params,n=this.metrics;if(!this.ended){this.ended=!0;for(var r=0;r<d;r++)t.removeEventListener(u[r],this.listener,!1);if(!e.aborted){if(n.duration=a.now()-this.startTime,4===t.readyState){e.status=t.status;var i=o(t,this.lastSize);if(i&&(n.rxSize=i),this.sameOrigin){var s=t.getResponseHeader("X-NewRelic-App-Data");s&&(e.cat=s.split(", ").pop())}}else e.status=0;n.cbTime=this.cbTime,f.emit("xhr-done",[t],t),c("xhr",[e,n,this.startTime])}}}function o(t,e){var n=t.responseType;if("json"===n&&null!==e)return e;var r="arraybuffer"===n||"blob"===n||"json"===n?t.response:t.responseText;return l(r)}function i(t,e){var n=s(e),r=t.params;r.host=n.hostname+":"+n.port,r.pathname=n.pathname,t.sameOrigin=n.sameOrigin}var a=t("loader");if(a.xhrWrappable){var c=t("handle"),s=t(15),f=t("ee"),u=["load","error","abort","timeout"],d=u.length,p=t("id"),h=t(18),l=t(17),m=window.XMLHttpRequest;a.features.xhr=!0,t(13),f.on("new-xhr",function(t){var e=this;e.totalCbs=0,e.called=0,e.cbTime=0,e.end=r,e.ended=!1,e.xhrGuids={},e.lastSize=null,h&&(h>34||h<10)||window.opera||t.addEventListener("progress",function(t){e.lastSize=t.loaded},!1)}),f.on("open-xhr-start",function(t){this.params={method:t[0]},i(this,t[1]),this.metrics={}}),f.on("open-xhr-end",function(t,e){"loader_config"in NREUM&&"xpid"in NREUM.loader_config&&this.sameOrigin&&e.setRequestHeader("X-NewRelic-ID",NREUM.loader_config.xpid)}),f.on("send-xhr-start",function(t,e){var n=this.metrics,r=t[0],o=this;if(n&&r){var i=l(r);i&&(n.txSize=i)}this.startTime=a.now(),this.listener=function(t){try{"abort"===t.type&&(o.params.aborted=!0),("load"!==t.type||o.called===o.totalCbs&&(o.onloadCalled||"function"!=typeof e.onload))&&o.end(e)}catch(n){try{f.emit("internal-error",[n])}catch(r){}}};for(var c=0;c<d;c++)e.addEventListener(u[c],this.listener,!1)}),f.on("xhr-cb-time",function(t,e,n){this.cbTime+=t,e?this.onloadCalled=!0:this.called+=1,this.called!==this.totalCbs||!this.onloadCalled&&"function"==typeof n.onload||this.end(n)}),f.on("xhr-load-added",function(t,e){var n=""+p(t)+!!e;this.xhrGuids&&!this.xhrGuids[n]&&(this.xhrGuids[n]=!0,this.totalCbs+=1)}),f.on("xhr-load-removed",function(t,e){var n=""+p(t)+!!e;this.xhrGuids&&this.xhrGuids[n]&&(delete this.xhrGuids[n],this.totalCbs-=1)}),f.on("addEventListener-end",function(t,e){e instanceof m&&"load"===t[0]&&f.emit("xhr-load-added",[t[1],t[2]],e)}),f.on("removeEventListener-end",function(t,e){e instanceof m&&"load"===t[0]&&f.emit("xhr-load-removed",[t[1],t[2]],e)}),f.on("fn-start",function(t,e,n){e instanceof m&&("onload"===n&&(this.onload=!0),("load"===(t[0]&&t[0].type)||this.onload)&&(this.xhrCbStart=a.now()))}),f.on("fn-end",function(t,e){this.xhrCbStart&&f.emit("xhr-cb-time",[a.now()-this.xhrCbStart,this.onload,e],e)})}},{}],15:[function(t,e,n){e.exports=function(t){var e=document.createElement("a"),n=window.location,r={};e.href=t,r.port=e.port;var o=e.href.split("://");!r.port&&o[1]&&(r.port=o[1].split("/")[0].split("@").pop().split(":")[1]),r.port&&"0"!==r.port||(r.port="https"===o[0]?"443":"80"),r.hostname=e.hostname||n.hostname,r.pathname=e.pathname,r.protocol=o[0],"/"!==r.pathname.charAt(0)&&(r.pathname="/"+r.pathname);var i=!e.protocol||":"===e.protocol||e.protocol===n.protocol,a=e.hostname===document.domain&&e.port===n.port;return r.sameOrigin=i&&(!e.hostname||a),r}},{}],16:[function(t,e,n){function r(){}function o(t,e,n){return function(){return i(t,[f.now()].concat(c(arguments)),e?null:this,n),e?void 0:this}}var i=t("handle"),a=t(19),c=t(20),s=t("ee").get("tracer"),f=t("loader"),u=NREUM;"undefined"==typeof window.newrelic&&(newrelic=u);var d=["setPageViewName","setCustomAttribute","setErrorHandler","finished","addToTrace","inlineHit","addRelease"],p="api-",h=p+"ixn-";a(d,function(t,e){u[e]=o(p+e,!0,"api")}),u.addPageAction=o(p+"addPageAction",!0),u.setCurrentRouteName=o(p+"routeName",!0),e.exports=newrelic,u.interaction=function(){return(new r).get()};var l=r.prototype={createTracer:function(t,e){var n={},r=this,o="function"==typeof e;return i(h+"tracer",[f.now(),t,n],r),function(){if(s.emit((o?"":"no-")+"fn-start",[f.now(),r,o],n),o)try{return e.apply(this,arguments)}finally{s.emit("fn-end",[f.now()],n)}}}};a("setName,setAttribute,save,ignore,onEnd,getContext,end,get".split(","),function(t,e){l[e]=o(h+e)}),newrelic.noticeError=function(t){"string"==typeof t&&(t=new Error(t)),i("err",[t,f.now()])}},{}],17:[function(t,e,n){e.exports=function(t){if("string"==typeof t&&t.length)return t.length;if("object"==typeof t){if("undefined"!=typeof ArrayBuffer&&t instanceof ArrayBuffer&&t.byteLength)return t.byteLength;if("undefined"!=typeof Blob&&t instanceof Blob&&t.size)return t.size;if(!("undefined"!=typeof FormData&&t instanceof FormData))try{return JSON.stringify(t).length}catch(e){return}}}},{}],18:[function(t,e,n){var r=0,o=navigator.userAgent.match(/Firefox[\/\s](\d+\.\d+)/);o&&(r=+o[1]),e.exports=r},{}],19:[function(t,e,n){function r(t,e){var n=[],r="",i=0;for(r in t)o.call(t,r)&&(n[i]=e(r,t[r]),i+=1);return n}var o=Object.prototype.hasOwnProperty;e.exports=r},{}],20:[function(t,e,n){function r(t,e,n){e||(e=0),"undefined"==typeof n&&(n=t?t.length:0);for(var r=-1,o=n-e||0,i=Array(o<0?0:o);++r<o;)i[r]=t[e+r];return i}e.exports=r},{}],21:[function(t,e,n){e.exports={exists:"undefined"!=typeof window.performance&&window.performance.timing&&"undefined"!=typeof window.performance.timing.navigationStart}},{}],22:[function(t,e,n){function r(t){return!(t&&t instanceof Function&&t.apply&&!t[a])}var o=t("ee"),i=t(20),a="nr@original",c=Object.prototype.hasOwnProperty,s=!1;e.exports=function(t,e){function n(t,e,n,o){function nrWrapper(){var r,a,c,s;try{a=this,r=i(arguments),c="function"==typeof n?n(r,a):n||{}}catch(f){p([f,"",[r,a,o],c])}u(e+"start",[r,a,o],c);try{return s=t.apply(a,r)}catch(d){throw u(e+"err",[r,a,d],c),d}finally{u(e+"end",[r,a,s],c)}}return r(t)?t:(e||(e=""),nrWrapper[a]=t,d(t,nrWrapper),nrWrapper)}function f(t,e,o,i){o||(o="");var a,c,s,f="-"===o.charAt(0);for(s=0;s<e.length;s++)c=e[s],a=t[c],r(a)||(t[c]=n(a,f?c+o:o,i,c))}function u(n,r,o){if(!s||e){var i=s;s=!0;try{t.emit(n,r,o,e)}catch(a){p([a,n,r,o])}s=i}}function d(t,e){if(Object.defineProperty&&Object.keys)try{var n=Object.keys(t);return n.forEach(function(n){Object.defineProperty(e,n,{get:function(){return t[n]},set:function(e){return t[n]=e,e}})}),e}catch(r){p([r])}for(var o in t)c.call(t,o)&&(e[o]=t[o]);return e}function p(e){try{t.emit("internal-error",e)}catch(n){}}return t||(t=o),n.inPlace=f,n.flag=a,n}},{}],ee:[function(t,e,n){function r(){}function o(t){function e(t){return t&&t instanceof r?t:t?s(t,c,i):i()}function n(n,r,o,i){if(!p.aborted||i){t&&t(n,r,o);for(var a=e(o),c=l(n),s=c.length,f=0;f<s;f++)c[f].apply(a,r);var d=u[y[n]];return d&&d.push([b,n,r,a]),a}}function h(t,e){w[t]=l(t).concat(e)}function l(t){return w[t]||[]}function m(t){return d[t]=d[t]||o(n)}function v(t,e){f(t,function(t,n){e=e||"feature",y[n]=e,e in u||(u[e]=[])})}var w={},y={},b={on:h,emit:n,get:m,listeners:l,context:e,buffer:v,abort:a,aborted:!1};return b}function i(){return new r}function a(){(u.api||u.feature)&&(p.aborted=!0,u=p.backlog={})}var c="nr@context",s=t("gos"),f=t(19),u={},d={},p=e.exports=o();p.backlog=u},{}],gos:[function(t,e,n){function r(t,e,n){if(o.call(t,e))return t[e];var r=n();if(Object.defineProperty&&Object.keys)try{return Object.defineProperty(t,e,{value:r,writable:!0,enumerable:!1}),r}catch(i){}return t[e]=r,r}var o=Object.prototype.hasOwnProperty;e.exports=r},{}],handle:[function(t,e,n){function r(t,e,n,r){o.buffer([t],r),o.emit(t,e,n)}var o=t("ee").get("handle");e.exports=r,r.ee=o},{}],id:[function(t,e,n){function r(t){var e=typeof t;return!t||"object"!==e&&"function"!==e?-1:t===window?0:a(t,i,function(){return o++})}var o=1,i="nr@id",a=t("gos");e.exports=r},{}],loader:[function(t,e,n){function r(){if(!x++){var t=g.info=NREUM.info,e=p.getElementsByTagName("script")[0];if(setTimeout(u.abort,3e4),!(t&&t.licenseKey&&t.applicationID&&e))return u.abort();f(y,function(e,n){t[e]||(t[e]=n)}),s("mark",["onload",a()+g.offset],null,"api");var n=p.createElement("script");n.src="https://"+t.agent,e.parentNode.insertBefore(n,e)}}function o(){"complete"===p.readyState&&i()}function i(){s("mark",["domContent",a()+g.offset],null,"api")}function a(){return E.exists&&performance.now?Math.round(performance.now()):(c=Math.max((new Date).getTime(),c))-g.offset}var c=(new Date).getTime(),s=t("handle"),f=t(19),u=t("ee"),d=window,p=d.document,h="addEventListener",l="attachEvent",m=d.XMLHttpRequest,v=m&&m.prototype;NREUM.o={ST:setTimeout,CT:clearTimeout,XHR:m,REQ:d.Request,EV:d.Event,PR:d.Promise,MO:d.MutationObserver};var w=""+location,y={beacon:"bam.nr-data.net",errorBeacon:"bam.nr-data.net",agent:"js-agent.newrelic.com/nr-spa-1026.min.js"},b=m&&v&&v[h]&&!/CriOS/.test(navigator.userAgent),g=e.exports={offset:c,now:a,origin:w,features:{},xhrWrappable:b};t(16),p[h]?(p[h]("DOMContentLoaded",i,!1),d[h]("load",r,!1)):(p[l]("onreadystatechange",o),d[l]("onload",r)),s("mark",["firstbyte",c],null,"api");var x=0,E=t(21)},{}]},{},["loader",2,14,5,3,4]); var _gaq = _gaq || []; /* load errorception */ var _errs=[$S.blogPostData.pageMeta.errorceptionKey];(function(a,b){a.onerror=function(){_errs.push(arguments)}; var d=function(){var a=b.createElement("script"),c=b.getElementsByTagName("script")[0]; a.src="//d15qhc0lu1ghnk.cloudfront.net/beacon.js";a.async=!0; c.parentNode.insertBefore(a,c)};a.addEventListener?a.addEventListener("load",d,!1): a.attachEvent("onload",d)})(window,document); // configuration for keen.io var Keen=Keen||{configure:function(e){this._cf=e},addEvent:function(e,t,n,i){this._eq=this._eq||[],this._eq.push([e,t,n,i])},setGlobalProperties:function(e){this._gp=e},onChartsReady:function(e){this._ocrq=this._ocrq||[],this._ocrq.push(e)}};(function(){var e=document.createElement("script");e.type="text/javascript",e.async=!0,e.src=("https:"==document.location.protocol?"https://":"http://")+"dc8na2hxrj29i.cloudfront.net/code/keen-2.1.0-min.js";var t=document.getElementsByTagName("script")[0];t.parentNode.insertBefore(e,t)})(); // Configure the Keen object with your Project ID and (optional) access keys. Keen.configure({ projectId: $S.blogPostData.pageMeta.keenioProjectId, writeKey: $S.blogPostData.pageMeta.keenioWriteKey // required for sending events }); // Google Analytics (Universal) Setup (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','__ga'); // Tracking user sites in Strikingly property __ga('create', $S.blogPostData.pageMeta.gaTrackingId, { 'name':'strk', 'cookieDomain':'auto'}); __ga('strk.send', 'pageview');

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly